Wersja językowa PL US
ZAPYTANIE OFERTOWE JEDNOIGŁOWA
W ramach realizacji projektu pn. "Wdrożenie na rynek innowacyjnego obuwia damskiego z wkładkami profilaktycznymi i komfortowymi masującymi stopy, na bazie przeprowadzonych prac B+R." w ramach działania 3.4 Rozwój i konkurencyjność Małopolskich MŚP, Poddziałanie 3.4.4 Dotacje dla MŚP,
Typ A. Wdrożenia wyników prac B+R, wynalazków oraz wzorów użytkowych przez MŚP funkcjonujące na rynku dłużej niż 24 m-ce.
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Maszyna szyjąca typu jedno igłowa  

Treść ogłoszenia została zmieniona:

Do ogłoszenia dodano następującą treść:

Rodzaj zamówienia: dostawy

Kod CPV: 42700000-3

Nazwa kodu: Maszyny do produkcji wyrobów włókienniczych, odzieży i skóry

Ponadto dokonano zmian w Opisie przedmiotu zamówienia:

Treść: „Maszyna powinna posiadać dwie igły umożliwiające szycie cholewek.”

Zastąpiono treścią: „Maszyna powinna posiadać jedną igłę umożliwiającą szycie cholewek.”

 

Zmian w treści zapytania ofertowego dokonano dn. 07.08.2018 r.

Wprowadzone zmiany nie wymagały wydłużenia terminu składania ofert.

 

Termin składania ofert:14.08.2018

Miejsce i sposób składania ofert :

1. Ofertę należy przygotować i złożyć w siedzibie firmy  KAMPA Stanisław Dolny 83 34-130 Kalwaria Zebrzydowska 

2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim lub w języku obcym z dostarczonym tłumaczeniem na język polski.

3. Oferta powinna być parafowana i podpisana przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania firmy.

4. Każdy Dostawca może złożyć tylko jedną ofertę.

5. Na ofercie należy podać ceny netto 

6. Jeśli ceny na ofercie będą wyrażone w innej walucie niż złoty polski to będą one przeliczane przy zastosowaniu średniego kursu sprzedaży ogłaszanego przez NBP, obowiązującego w dniu przygotowania protokołu wyboru oferty.

7. Termin związania z ofertą wynosi nie mniej niż 14 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

8. Oferta pozostanie niezmieniona przez cały okres realizacji zamówienia.

9. Oferty niekompletne, oferty złożone po terminie nie będą podlegały ocenie.

10. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.

11. Złożenie oferty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem bez zastrzeżeń treści danego zapytania ofertowego.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia :

Dawid Czermak

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia:

530 209 388

Opis przedmiotu zamówienia:

Celem zamówienia jest dostawa do firmy Kampa maszyny do szycia cholewek . Maszyna powinna posiadać jedną igłę umożliwiającą szycie cholewek. Maszyna zasilana prądem elektrycznym 230 V , silnik najlepiej krokowy  serwomotor z możliwością regulacji pracy oraz programowania. Długość ściegu  do 7 mm   Maszyna szyjąca musi spełniać wymogi UE oraz posiadać certyfikatem CE .Mile widziane szkolenie w zakresie działania pracy maszyny.  

Wszystkie udogodnienia związane z szyciem mile widziane.  

Rodzaj zamówienia: dostawy

Kod CPV: 42700000-3

Nazwa kodu: Maszyny do produkcji wyrobów włókienniczych, odzieży i skóry

 W razie pytań proszę o kontakt telefoniczny. 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl