Wersja językowa PL US
Go to brand

Tytuł projektu

Promocja marki produktowej KAMPA na rynkach zagranicznych poprzez udział w branżowym programie MODA POLSKA.

Cel projektu:

Celem projektu jest rozwój eksportu firmy przez promocję marki produktowej KAMPA na rynkach zagranicznych, której promocja przyczyni się również do promocji Marki Polskiej Gospodarki.
W wyniku realizacji projektu firma zyska dostęp do większej liczby klientów, zdobędzie nowe doświadczenie i nawiąże współpracę z zagranicznymi kontrahentami. Projekt wpłynie na rozwoju eksportu produktów KAMPA i przyczyni się do wzmocnienia pozycji konkurencyjnej firmy. Ogół działań w projekcie przyczyni się do wzrostu przychodów firmy z eksportu czego rezultatem będzie także wzrost polskiego eksportu i wzrost rozpoznawalności polskich produktów na rynkach zagranicznych.

Wydatki kwalifikowane w projekcie: 562 800.00 PLN

Dofinansowanie Funduszy Europejskich: 422 100.00 PLN

Projekt współfinansowany ze środków Funduszy Europejskich, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, Oś Priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP
w promocji marek produktowych – Go to Brand.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl